Start

Ett företag på två ben

Tall Trädgårdsbyrå startade 2018 och står på två ben: trädgårdar och kommunikation.

Trädgårdsbenet vänder sig till dig som vill få en ny design och gestaltning av din villaträdgård, bostadsgård, balkong, företagets utemiljö eller skol- och förskolegård. När du anlitar Tall Trädgårdsbyrå för en ny gestaltning är utgångsläget du som kund; vad du har för stil, behov och intressen, men också hållbarhet över tid och med hänsyn till miljön.

Det andra benet handlar om kommunikation, allt från specifika textuppdrag på redaktionell nivå till kortare eller längre reklamtexter, men också framtagande av grafisk profil, marknadsföringsstrategier eller kommunikationsinsatser.

Tall Trädgårdsbyrå på Instagram