Om

CeciliaTall Trädgårdsbyrå drivs av mig, Cecilia Karlsson, som lever och verkar i Skåne. Ibland gör jag även inhopp i Värmland, där jag är uppväxt. När jag skapar trädgårdar utgår jag från dig som kund – vad du har för stil, behov och intressen, men även miljöperspektivet är viktigt för att trädgården ska bra för dig och för samhällets allra minsta och ofta vingförsedda invånare. 

Kompetens

Trädgårdsingenjörsexamen samt en fil. kand. i landskapsarkitektur från SLU Alnarp. Examensarbete med gestaltning av ett torg nederländska Haag, tillsammans med kommunen där.

Jag har sedan tidigare en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och en utbildning i Art Direction vid Berghs School of Communication. Sedan tidigare har jag varit verksam som heltidsanställd journalist, copywriter och kommunikatör under många år.

Ett företag på två ben

Tall Trädgårdsbyrå står på två ben: trädgårdar och kommunikation. Trädgårdsbenet vänder sig till dig som vill göra om din villaträdgård, bostadsgård, balkong eller skapa gröna ytor på ditt företag. Det andra benet handlar om kommunikation, allt från bredare marknadsföringsstrategier eller kommunikationsinsatser till specifika textuppdrag med reklamtexter eller redaktionellt innehåll.

Malmö Garden Show

2018 var jag en av sju deltagare i Malmö Garden Show med min utställningsträdgård Out in Office som vann bronsmedalj.

Du kan läsa mer om min medverkan i media:

Välkommen att höra av dig om du behöver hjälp!