Om

Ett företag på två ben

Tall Trädgårdsbyrå drivs av Cecilia Bornestav och står på två ben: trädgårdar och kommunikation. Trädgårdsbenet vänder sig till dig som vill få en ny eller utvecklad design för din villaträdgård, bostadsgård, balkong eller skapa gröna ytor på ditt företag. När jag skapar trädgårdar utgår jag från dig som kund – vad du har för stil, behov och intressen, men även miljöperspektivet är viktigt för att trädgården ska bra för dig och för samhällets allra minsta och ofta vingförsedda invånare.
Det andra benet handlar om kommunikation, allt från specifika textuppdrag med till bredare marknadsföringsstrategier eller kommunikationsinsatser.

Kompetens

Fil. kand. i landskapsarkitektur samt Trädgårdsingenjörsexamen inriktning design, SLU Alnarp.

Fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet  samt utbildning i Art Direction vid Berghs School of Communication.